ЗД Евроинс обратно


"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Виолета Даракова

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


"ЗД ЕВРОИНС" АД е регистрирано в края на 1996 год. с уставен капитал в размер на 3 млн.лв. В края на 2005 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на акции на "ЗД ЕВРОИНС" АД и вписа компанията в Регистъра на публичните дружества. Търговията с акциите на ЕВРОИНС на Българската фондова борса стартира официално на 31 януари 2006. Към края на 2007 г. free float-ът надхвърля 29.65%. Капиталът на дружеството бе увеличен няколко пъти, като през юли 2007 достигна 10 млн. лв.

ЕВРОИНС е на 22-ро място в класацията на най-ликвидните компании на БФБ за 2007 г. и от началото на септември 2007 г. е част от SOFIX.

Основен акционер в "ЗД ЕВРОИНС" АД е ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД чрез дъщерния си застрахователен подхолдинг ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП АД (EIG).

"Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД  e една от първите застрахователни компании в България получила лиценз за Общо застраховане по новия закон за застраховането от 1998 год. - Разрешение за извършване на застрахователна дейност №8 от 15.06.1998 год., издадено от Националния съвет по застраховане при МС на Република България.

Търговският модел на компанията е насочен към предлагането на пакетни застрахователни продукти, покриващи широк спектър от рискове и осигуряващи комплексно застрахователно обслужване на клиентите. Портфейлът на ЕВРОИНС обхваща над 40 броя застрахователни продукти, които покриват 18 вида застраховки от общо 18 разрешени на общозастрахователните дружества.

От създаването си ЕВРОИНС работи с постоянен екип от мениджъри и служители, благодарение на които дружеството успя да затвърди позициите си на една от водещите компании на общозастрахователния пазар в България.

Дружеството разполага със собствена пласментна мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. ЕВРОИНС има представителства в над 80 града и работи с над 4000 служители, брокери и застрахователни агенти.

ЕВРОИНС е един от десетте учредители на "Националното бюро на българските автомобилни застрахователи".

Съгласно одитирания годишен финансов отчет през 2008 г. дружеството реализира 82,35 млн.лв. приходи от застрахователни премии, което представлява ръст от 23,7% спрямо 2007 г. Пазарният дял на "ЗД ЕВРОИНС" АД за 2008 г. е 5,37% (за сравнение за 2007 г. е 5,27%).

Компанията е на осмо място по премиен приход в Общото застраховане с пазарен дял от 5,2%.

През 2007 г. ЕВРОИНС е определено за „Дружество с най-добро корпоративно управление” от Асоциацията на инвеститорите. През декември 2008 г. "ЗД ЕВРОИНС" АД бе обявено за Застраховател на 2009 г. на традиционна церемония "Автомобил на годината".

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени