ЗД Бул Инс обратно


Дружеството работи на пазара повече от 14 години, като първоначално е регистрирано на 31 август 1995 г. и е сред първите компании на пазара, които получават застрахователен лиценз (16 юли 1998 г.)

Стабилността на компанията е доказана през годините от положителния финансов резултат, който винаги постига.

Специалната презастрахователна програма, която осигурява дружеството е гарантирана чрез договори с утвърдени и водещи международни презастрахователни компании.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Общозастрахователно дружество, учредено на 31 август 1995 г.;

Лицензиран застраховател от 16 юли 1998 г.;

Капитал 21 млн. лева;

Положителен финансов резултат през годините, реализирана печалба;

Презастрахователна програма, гарантирана чрез договори с утвърдени презастрахователи;

Кредитен рейтинг “IBBB”;

Утвърдени лидерски позиции на българския застрахователен пазар;

Нова модерна организация за ликвидиране на щетите;

Въведена нова информационна система за контрол и оптимизация на целия застрахователен процес, без аналог на българския застрахователен пазар;

Доказан коректен и сигурен партньор с модерна концепция за разширяване и разнообразяване на застрахователните продукти;

Клонове и офиси в цялата страна.

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени