ЗАД Виктория обратно


Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е  част от една от най-големите застрахователни групи в света Generali Group.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Цветан Василев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е регистрирано съгласно изискванията на действащото българско законодателство и има всички необходими разрешения и лицензи за работа.

Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” навлезе и заема сериозни позиции на застрахователния пазар у нас. В работата си Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” разчита преди всичко на изключителния професионализъм на всички служители, които са доказани в практиката експерти.

Към 31.12.2013 г. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е със записан капитал 13 826 082 лева, който е изяло внесен чрез левови вноски.

За 2013–2014г. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” има сключени презастрахователни договори с презастрахователни компании, доказани на международния застрахователен пазар, които позволяват предлагането на лицензираните от дружеството застрахователни продукти и реално покритие на рисковете.

Към 31.12.2013 г. Дружеството разполага със собствена търговска мрежа, широко разгърната на територията на страната и с утвърдено присъствие в основните областни и административни центрове. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” има 31 главни агенции, 30 офиси и 38 изнесени работни места, в които работят над 245 щатни служители. В дейността си дружеството използва посредничеството на голям брой застрахователни агенти и брокери.

От месец юли 2007г. основен акционер на дружеството е италианското застрахователно дружество „FATA Assicurazioni Danni” S.P.A., гр. Рим, което притежава 67% от капитала на Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”.

През месец декември 2013г. е извършена промяна в акционерното участие, като „FATA Assicurazioni Danni S.P.A.”, гр.Рим, Италия е прехвърлило притежаваните акции от капитала на ЗАД „ВИКТОРИЯ” на „Assicurazioni Generali SpA“, гр. Триест, Италия. Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ” е част от една от най-големите застрахователни групи в света - Generali Group.

Основните предимства на Застрахователно АД "Виктория"

  • Застрахователни продукти, адаптирани за застрахователния пазар;
  • Гъвкава политика при предлагането на оферти, продажба в пакет, предоставяне на “Точната оферта за точния клиент”;
  • Атрактивни бонуси и комисиони;
  • Спазване на възможно най-кратък срок при изплащане на обезщетение от 3 до 7 дни, възможност за експресни плащания;
  • Работа с професионален екип;
  • Професионално отношение към клиентите и партньорите на дружеството на основание изготвени “Професионални стандарти” специално за Застрахователно АД “ВИКТОРИЯ”;
  • Готовност да предложим адекватна застрахователна защита на клиентите си, като сме убедени, че те ще получат най-доброто за българския застрахователен пазар обслужване, съобразено с европейските стандарти.

Като признание за своята дейност ЗАД „ВИКТОРИЯ“ се гордее с приза „Любима марка“ за трета поредна година в класацията на българските потребители измежду застрахователни компании и брокери.

За първи път през 2014г. ЗАД „ВИКТОРИЯ“ е отличена за социално отговорното си отношение към спорта и различни спортни инициативи през годините и в подкрепа на беззащитните (социално слаби, деца в неравностойно положение и др.) с приза „Златно сърце“ за цялостна благотворителност в каузата благотворителност.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени