ЗАД Армеец обратно


Грижа за клиентите - ЗАД Армеец води целенасочена политика за налагане на високи стандарти в качеството на клиентското обслужване. Стреми се да надхвърли очакванията на клиентите чрез точност и бързина при сключване на полиците,  навременно и адекватно изплащане на застрахователните обезщетения. Дружеството развива дистрибуционните канали с цел постигане на близост до потребителите, осигурява гъвкави и навременни решения с ориентирани към клиента застрахователни продукти. Професионализъм в работата - компанията залага на компетентност и безупречност в работата за спечелване доверието на потребителите на застрахователни услуги. Бизнес етика в отношенията с колеги и партньори - водещи принципи в работата с колеги и партньори са спазване на етичните норми, чувство за отговорност, лоялност и колективен дух, активно присъствие на застрахователния пазар в страната.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Никола Мишев

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


1996, април
Застрахователно дружество „Армеец” е създадено с основни акционери Министерството на отбраната и търговски дружества от системата на Министерството на отбраната.

1998, юни
ЗАД “Армеец” получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане с Разрешение № 7, издадено от Националния съвет по застраховане.

2002, юли
„Химимпорт” АД придобива 91,92% от капитала на дружеството. Министерството на отбраната и търговски дружества от неговата система запазват 8,08% акционерно участие.

2005, юли
ЗАД „Армеец” получава лиценз за презастраховане.

2008, април
ЗАД „Армеец” получaва разрешението от Комисията за финансов надзор за осъществяване на дейност на територията на Европейския съюз.

2010, август
Българската агенция за кредитен рейтинг потвърди дългосрочния рейтинг за способност за изплащане на искове на ЗАД „Армеец” iBBB (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг ia-3.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени