ЗАД Алианц България обратно


Чрез мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялята страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Атанас Табов

Председател

Управителен съвет


Кратка История


През 1991г. се създава първото частно застрахователно дружество в България след демократичните промени - ЗПАД "България" (сега ЗАД "Алианц България"). За кратко време дружеството се утвърждава като най-големия частен застраховател в страната, непосредствено след ДЗИ, като за 1997, то е безспорен лидер на българския застрахователен пазар.

С преминаването през 1998г. към групата на германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен, ЗАД "Алианц България" отвори нова страница в своето развитие и пое пътя към модерното европейско застраховане.

Чрез мрежа от 39 генерални представителства и над 100 представителни офиса в цялята страна, дружеството гарантира качествено обслужване на всички свои клиенти.

Продукти

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени