Групама Застраховане обратно


Групама е една от водещите застрахователни компании, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 500 души. През 2008 Групата отчита приходи от 16,2 милиарда евро (ръст от 9,2% сравнено с 2007г.) и оперативна печалба от 661 милиона евро, което е ръст от 66.1% сравнено с предходната година. Международните подразделения генерират приходи от 3.9 милиарда евро (ръст от 39% сравнено с 2007г.). Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Общо застрахователна компания „ДСК Гаранция“ бе учредена  на 09.11.2005 г. с акционери: Застрахователното дружество „ОТП Гаранция“, Унгария и „Банка ДСК“ ЕАД. На 11.02.2008 г. френската застрахователна компания „Групама Интернешънъл”, Франция и Банка ОТП, Унгария – собственикът на Банка ДСК, подписаха изключително и дългосрочно регионално споразумение за партньорство в областта на общо застраховане и други застрахователни и банкови продукти. През 2008 г. „Групама Интернешънъл “, Франция придобива 100 % акционерно участие в ЗК ДСК Гаранция” ЕАД и  става едноличен собственик на дружеството.
На 8.09.2009 г. – Водещата международна застрахователна група Групама обяви Групама Застраховане на българския пазар, като резултат от придобиването на ЗК ДСК Гаранция. Към края на 2009 год. компанията има над 140 служители, базирани в 9 клона както и  над 70 точки на продажба в мрежата на Банка ДСК на територията на цяла България. 
Групама Застраховане се фокусира в инвестиции в търговската мрежа и обновяване на продуктовото си портфолио през 2010, с цел да постигне динамично нарастване на пазарния дял, запазвайки дългосрочни партньорски отношения с Банка ДСК. 
Стратегията на Групама в България се основава на подобрение на съществуващите продукти в областта на общото застраховане, както и на въвеждане на нови продукти, които да съчетават международния опит на Групама с потребностите на местния пазар.
Групама е една от водещите застрахователни компании, обслужваща над 16 милиона клиенти по целия свят, а служителите й наброяват около 38 500 души. През 2008 Групата отчита приходи от 16,2 милиарда евро (ръст от 9,2% сравнено с 2007г.) и оперативна печалба от 661 милиона евро, което е ръст от 66.1% сравнено с предходната година. Международните подразделения генерират приходи от 3.9 милиарда евро (ръст от 39% сравнено с 2007г.). Групата запазва динамичния си ръст в международните си подразделения, инвестирайки в дистрибуция, предоставяйки познанието си посредством всяка възможна синергия и следвайки активно стратегията си за придобиване.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени