Българска Агенция за Експортно Застраховане обратно


БАЕЗ е специализирано застрахователно дружество, което предлага застраховки на плащания при износ и сделки на територията на Република България.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


БАЕЗ е единственото специализирано застрахователно дружество в България, което застрахова плащанията по сделки за износ или за продажба на стоки и услуги и банкови кредити за предекспортно финансиране.

БАЕЗ е основана през 1998 г. като акционерно дружество. Уставният капитал е в размер на 10 млн. лв. Единствен акционер в Агенцията е Република България, представлявана от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

Агенцията има лиценз за извършване на застрахователна дейност от 14.09.1998 година.

Дейност на БАЕЗ и нормативна уредба

БАЕЗ застрахова плащания срещу пазарен търговски риск за своя сметка съгласно Закона за застраховането. Този риск е свързан с износ, насочен към някоя от 27-те страни, квалифицирани като държави с пазарен риск. Това са всички членки на ЕС, повечето членове на ОИСР и почти всички членове на ЦЕФТА.

БАЕЗ застрахова плащания срещу непазарен риск за сметка на държавата съгласно Закона за експортното застраховане. Непазарният риск включва търговски и политически риск, свързан с износ към всички останали страни по света. Съгласно същия закон БАЕЗ застрахова и банкови кредити, отпуснати за предекспортно финансиране. В тези случаи държавата оказва подкрепа на износа към страни с висок риск, като гарантира изплащането на обезщетения посредством ежегодно определени средства в Държавния бюджет.

Съгласно последните промени в Закона за експортното застраховане, бюджетните средства, предназначени за обезщетения се умножават по определен коефициент. По този начин капацитетът на БАЕЗ за застраховане за сметка на държавата се увеличава значително.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени