Животозастрахователен институт обратно


“Животозастрахователен институт” АД е модерна, развиваща се компания, работеща активно на животозастрахователния пазар в България. Дружеството притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност - Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Компанията е с едностепенна система на управление. Акционерният капитал от 6 500 000 лв., гарантиращ изпълнение на поетите задължения към контрагентите и е изцяло внесен.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Ние предлагаме индивидуални решения за застрахователна закрила на Вашия живот и здраве, осигуряващи финансова сигурност на Вас и на Вашите близки при настъпването на неблагоприятни житейски ситуации, съчетани с възможността за надеждно натрупване на капитал.

Освен индивидуалните програми, за нашите корпоративни клиенти сме разработили групови застрахователни продукти, чрез които техните служители могат да получат обезщетение в случай на настъпване на неблагоприятни събития и загуба на доход и същевременно да бъдат мотивирани и допълнително стимулирани чрез получаване на договорена спестовна сума.

“Животозастрахователен институт” АД е модерна, развиваща се компания, работеща активно на животозастрахователния пазар в България. Дружеството притежава разрешение за извършване на застрахователна дейност - Решение № 758 – ЖЗ от 09.12.2005 г. на Комисията за финансов надзор. Компанията е с едностепенна система на управление. Акционерният капитал от 6 500 000 лв., гарантиращ изпълнение на поетите задължения към контрагентите и е изцяло внесен.

Основен акционер в дружеството е ЗПК “Лев инс” АД, компания, доказала се през годините като един от водещите български застрахователи по общо застраховане.
Акционер на “Животозастрахователен институт “АД е и “Лев Корпорация” АД.

Друг сериозен гарант за финансовата стабилност на “Животозастрахователен институт” АД в дългосрочен план се явява едно от най-големите американски дружества управляващи активи - Джулиус Баер Инвестмънт Мениджмънт, което влезе с два от фондовете си в основния акционер ЗПК “ЛЕВ ИНС” АД. Джулиус Баер е позната и като една от най-големите частни банки в Швейцария, управляваща близо 360 мрд. швейцарски франка към края на 2006 г.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени