ЖЗК Съгласие обратно


ЖЗК „Съгласие” ЕАД е животозастрахователна компания, която предлага разнообразие от продукти и услуги, съобразени с индивидуалните желания и нужди на своите клиенти.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Компанията стартира дейността си през 2007 г. под името ЗД „КД Живот” АД, а от края на 2010 г. е част от групата на „Финанс консултинг” АД. Групата на „Финанс консултинг” АД притежава значителни акционерни дялове и инвестиции в компании от сферите на допълнителното пенсионно осигуряване, допълнителното здравно осигуряване, застраховането, банковото дело, инвестициите, управлението на портфейли и др.

Към настоящия момент продуктовият портфейл на компанията включва застраховка „Живот”, застраховка „Живот”, свързана с инвестиционен фонд, срочна застраховка "Живот", допълнителна застраховка „Злополука” и допълнителна застраховка „Критично заболяване”. Продуктовата политика на ЖЗК "Съгласие" ЕАД е насочена към предлагане на класически и иновативни животозастрахователни решения. Основен акцент поставяме върху разработката и предлагането на нови продукти, съчетаващи световните тенденции в управлението на риска и динамиката на променящите се потребности на вътрешния пазар.

Един от основните продукти, с които ЖЗК "Съгласие" ЕАД стартира дейността си на българския пазар, е продуктът „Фондполица”. „Фондполица” представлява атрактивна комбинация между класическите параметри на застраховка „Живот” и възможност за по-висока и управляема доходност. Продуктът се характеризира с максимална гъвкавост и лесно може да бъде адаптиран към индивидуалните предпочитания и рисковия профил на всеки отделен клиент.

ЖЗК „Съгласие” ЕАД е на трето място сред животозастрахователните компании по премиен приход за застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд - „Фондполица” - като премийният приход към 31.12.2010г. възлиза на 2.093 млн. лева или 16.52 % пазарен дял.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени