Дженерали Животозастраховане обратно


В продължение на повече от 18 години Дженерали Животозастраховане (правоприемник на ЗК "Орел Живот") е един от лидерите на българския животозастрахователен пазар и предоставя на своите индивидуални и корпоративни клиенти разнообразна гама от продукти и услуги от спестовен характер и с различни рискови покрития. Да се постига и подсигурява на клиентите небходимото спокойствие чрез професионални и навременни финансови решения, които се развиват и адаптират към променящите се нужди през целия живот, изисква упорита работа и опит. Днес Компанията предлага иновативна, клиентски-ориентирана защита и управление на спестяванията на клиента чрез своите продукти и услуги както директно, така и като ползватели на спестовни и пенсионни планове, обезпечени чрез техните работодатели.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Луиза Колони

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Основано през 1992 г., животозастрахователното дружество на Дженерали се разпознава като:

Първата частна животозастрахователна компания на българския пазар

Лансирало за първи път в България продажбата на застраховки „Живот", свързани с инвестиционен фонд

Успешно предлагащо застрахователни решения по застраховки „Трудова злополука", „Здравна" и на кредитополучатели, както и на цялостни програми за работодатели

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени