Граве България Животозастраховане обратно


“ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Отмар Едерер

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


“ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД е регистрирано като българско застрахователно дружество със 100% чуждестранно участие. Дружеството притежава лиценз за застрахователна дейност No 99 от 15.06.2000 г.

Концернът GRAWE Insurance Group притежава 100% от капитала на дъщерното дружество "ГРАВЕ България Животозастраховане" ЕАД.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени