Велмар Брокерс обратно


Велмар Брокер е дружество, което залага на квалифицирания си персонал и с готовност работи по подобряване на услугите предлагани на клиентите си.
Основен приоритет е нашите клиенти да се чустват спокойни и защитени. Затова всички наши офиси работят за все по-качественото обслужване на клиентите.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Христо Иванов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


„Велмар Брокер” бързо разшири целите си и за кратко време се утвърди, като една от водещите застрахователно брокерски компании от съвременен тип.

Задължително условие в дейността ни е авторитетно консултиране на нашите клиенти за сключване на подходящите застраховки в лицензираните застрахователни компании.

С това ние постигнахме абсолютно доверие на клиенти и застрахователи.

Със своята добре организирана и широко изградена мрежа от представителства в гр. София и страната, благодарение на професионалните качества на сътрудниците ни, се стараем да доближим застрахователните услуги до всички настоящи и бъдещи клиенти.

Нашите клиенти са обградени с внимание и ние се ангажираме в името на техния бизнес, да отстояваме изискванията им за покритие на риска.

Допълнително им спестяваме време и усилия, които те пренасочват за личните си дела и ангажименти.

Политика на компанията е да постигне набелязаните високи резултати, чрез използване на квалифициран и специализиран състав, опитен във всички аспекти на застрахователната дейност и анализа на риска.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени