Societe Generale Експресбанк обратно


Мисията на Societe Generale Експресбанк е да подкрепя финансовите проекти на клиентите си и да им помага да реализират целите си.
За да стимулира развитието Societe Generale Експресбанк внедрява модерни банкови практики, въвежда нови технологии и развива програми за обучение на персонала.
Societe Generale Експресбанк подкрепя всички свои клиенти – индивидуални и специалисти свободни професии, малки и средни предприятия, големи международни компании и инвеститори.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Мартин Заимов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Societe Generale Експресбанк

Успяваме заедно

2008 - 2010

Ново позициониране

Нова офис-концепция

Развитие на качествения подход

Повишаване на експертния и консултантския подход при предоставянето на финансови услуги

Развитие на специализирани финансови услуги като лизинг със Сожелийз, застраховане със Сожелайф и т.н.

Societe Generale Експресбанк

Споделяме вашия свят

2005 - 2008

Ново лого

Откриване на нови офиси

Засилване на пазара на малки и средни предприятия

Завършване на трансфера на търговската активност в София

Развитие на дейността на Кол центъра

Повишаване на скоростта на внедряване на нов продукт  

Societe Generale Експресбанк

Взаимно доверие и сигурност

1999-2005

Придобиване от Societe Generale

Пускане в продажба на потребителския кредит Експресо: Лидерство на пазара

SG Експресбанк, спечели престижната награда "Western Union TOP Country Teams"

SG Експресбанк е удостоена с престижната награда “Качество” на Societe Generale Group

SG Експресбанк е наградена с наградата “Банка на годината” на вестник “Банкерь” в категорията “доверие на клиента”

Експресбанк

Пестите време

1993-1999

Създадена в резултат на сливане на 13 търговски банки. Основен акционер е Банковата
консолидационна компания. Централното управление е във Варна.

Банката е ориентирана предимно към корпоративните клиенти.
Банката не е пряко засегната от ликвидната криза, обхванала сектора през 1996/97 год.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   380 152  350 036  268 981  225 537
  33 487   25 143  41 443  31 960
   37 864  34 718  29 893  32 588
   164 665  159 452  147 319  98 254
   62 275  57 064  59 214  31 975
   71 342  66 819  60 666  50 242
   678 216  561 245  458 511  404 783
   1 019 233  838 719  778 090  737 215
   1 597 970  1 428 768  1 270 006  827 660
   163 828  144 194  113 390  72 706
   632 830  646 917  610 755  449 356
   2 922 076  2 888 736  2 512 886  1 793 256
 • 2006 2005 2004
   196 827  146 811  108 351
   47 902  30 718  27 334
   -  -  -
   77 437  64 244  54 126
   19 914  15 381  9 868
   -  -  -
   719 868  590 224  434 254
   179 312  174 208  158 716
   487 170  404 133  312 660
   34 108  16 254  13 019
   357 297  267 173  219 660
   1 249 442  1 084 894  767 832

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени