ING Банк Н.В. - Клон София обратно


ING Банк - клон София има за цел да предоставя посредством разнообразни канали за дистрибуция богата гама финансови услуги на своите клиенти - търговски дружества и институции.

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


ING Банк - клон София има за цел да предоставя посредством разнообразни канали за дистрибуция богата гама финансови услуги на своите клиенти - търговски дружества и институции.

В България ING установява своето присъствие през 1994 г. с откриването на клон на ING Банк в София. През 1998 г. е открит офисът на Банката в гр. Варна. От създаването си досега софийският клон на ING Банк е успял да привлече устойчива база от корпоративни и институционални клиенти.

Неколкократно банката е определяна за най-добра чуждестранна банка в България от списанията "Euromoney" и "Business Central Europe".

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   7 003  78 231  63 125  43 496
   7 296  16 827  21 848  9 695
   3 504  4 053  5 779  6 842
   12 065  34 951  35 683  25 206
   850  2 530  7 706  7 336
   16 688  18 142  15 543  15 133
   252 643  312 440  298 571  273 937
  - - -  -
   205 303  199 837  207 629  135 161
  - - -  -
  - - -  -
   516 072  473 394  478 526  403820
 • 2006 2005 2004
   32 809  26 924  22 396
   7 162  5 671  5 384
   -  -  -
   21 502  15 645  13 905
   8 366  4 225  2 354
   -  -  -
   414 262  292 612  548 434
   -  -  189
   111 207  151 975  150 385
   7 731  9 015  8 221
   1 413  1 589  1 840
   558 795  392 527  673 885

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени