Централна Кооперативна Банка обратно


Централна кооперативна банка АД е учредена през март 1991. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие Банката се утвърди като универсална търговска банка в днешни дни. Като такава ЦКБ АД предлага широк спектър от финансови продукти и услуги, които отговарят на конкурентните изисквания на динамично променящата се пазарна среда. Банката се стреми постоянно да разширява спектъра от финансово посредничество и работи усилено за създаване на нови и развитие на познатите продукти и услуги.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Иво Каменов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


На 28 март 1991 г. Централна кооперативна банка е регистрирана с решение на Софийски градски съд. Първоначално управителният съвет на БНБ издава на ЦКБ АД лицензия за извършване на банкова дейност на територията на страната.

Учредители на Банката са Централният кооперативен съюз, регионалните кооперативни съюзи и повече от 1100 кооперативни организации. В началото нейната основна мисия е да съдейства за развитието на кооперативната система в България. Преминавайки през различни периоди на развитие Банката се утвърди като универсална търговска банка в днешни дни.

От 12 март 1993 г. Банката има право да извършва операции и в чужбина.

През юли 1993 г. ЦКБ АД стана асоцииран член на Европейската асоциация на кооперативните банки със седалище в Брюксел.

На 4 март 1999 г. ЦКБ АД придоби статут на публично дружество, като по този начин стана една от двете български банки, чиито акции се търгуват на Българска фондова борса – София.

До 2001 г. акционери на ЦКБ АД са били: ЦКС, Булбанк АД, ДФ “Земеделие”, Банковата консолидационна компания и др.

В началото на 2002 г. делът на БКК АД от 32.77% е придобит чрез търг от Химимпорт АД, който стана основен акционер на Централна кооперативна банка АД.

През 2002 г. ЦКБ АД получи лицензия от MasterCard Europe – престижна международна картова организация, да издава и акцептира на международните дебитни и кредитни карти Maestro и MasterCard.

През 2003 г. ЦКБ АД придоби лицензия за агент за България на международната система за бързи парични преводи - Western Union.

През септември 2004 г. Централна кооперативна банка АД стана член на Международната асоциация на кооперативните банки, в която членуват над 52 кредитни институции от 36 страни.

В края на 2004 г. ЦКБ АД увеличи капитала си от 16 169 564 лв. на 32 338 128 лв. чрез издаване на нови 16 168 564 акции с номинална стойност от 1 лев. Основен акционер на банката става ЦКБ Груп Асетс Мениджмънт ЕАД, което е 100% собственост на Химимпорт АД.

На 27 Май 2005 г. Банката стана пълноправен член на Visa International и от началото на 2006 г. започна да предлага пълната гама от карти Виза.

През септември 2005 г. ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си с 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 48 507 186 лв., а собственият капитал е 80 928 хил.лв.

През декември 2005 г. ЦКБ АД получи разрешение от Централната банка на Кипър да открие първия си чуждестранен клон в Никозия.

На 11 Май 2006 г. ЦКБ АД подписа второ срочно споразумение за синдикиран заем като от първоначално обявените 11 млн. Евро, бяха набрани 27.5 млн. Евро от общо 12 чуждестранни банки. Организацията отново бе поверена на HSH Nordbank AG и Raiffeizen Zentralbank Osterreich AG.

В края на юни 2006 г. общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение отново да увеличи капитала с още 50% и към края на годината акционерният капитал на банката възлиза на 72 760 779 лв.

От 1 януари 2007 г., с приемането на България в ЕС, ЦКБ АД придоби статут на пълноправен член на Европейската асоциация на кооперативните банки.

През юни 2007 г. общото събрание на акционерите на ЦКБ АД взе решение да увеличи капитала си и към края на годината акционерният капитал възлиза на 83 155 092 лв.

През септември 2007 г. бе открит първият чуждестранен клон на ЦКБ АД в Никозия, Кипър

На 28 февруари 2008 г. ЦКБ АД придоби Силекс банка АД Скопие в Македония, която на 22.10.2008 г. се преименува на Централна кооперативна банка АД Скопие. Към момента ЦКБ АД притежава 82.57% от акциите с право на глас от капитала на ЦКБ АД Скопие.

На 15 август 2008 г. Централна кооперативна банка АД се присъедини към ISDA-International Swaps and Derivatives Association, като потребител. Договорното посредничество бе поверено на Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG.

През октомври 2008 г. ЦКБ АД стана индиректен член на EBA STEP2 SCT.

През декември 2008 г. ЦКБ АД стана индиректен член на TARGET2.

Към 31.12.2009 г. балансовото число на ЦКБ АД нараства с над 10 %.

Към 31.12.2009 г. печалбата на ЦКБ АД нараства с над 2 %.

През декември 2010 г. Българската агенция за кредитен рейтинг присъди на Централна кооперативна банка АД дългосрочен кредитен рейтинг, степен: BBB, переспектива: стабилна и краткосрочен рейтинг: А-2.

Към 31.12.2010 г. ЦКБ АД се нарежда сред 10-те най-големи български банки по размера на балансовото число.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 ПОС Терминали броя
15 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   274 833  251 650  228 305  211 572
   25 828  24 823  23 836  22 579
   28 525  28 088  26 163  23 764
   143 630  136 783  108 149  91 667
   74 829  68 826  42 707  34 099
   78 789  80 464  73 843  56 959
   765 944  643 590  594 284  640 190
   1 158 842  874 060  790 674  687 268
   875 530  789 693  609 527  419 714
   86 928  98 324  104 685  76 521
   223 589  248 972  255 780  176 315
   2 285 083  1 839 424  1 663 314  1 565 351
  - 2 250 1 903 1 675
  - 2014 1 899 1 100
   - 338 331 252
 • 2006 2005 2004
   116 541  81 511  58 885
   14 016  8 196  7 689
   -  -  -
   65 048  47 793  30 142
   26 200  18 234  11 592
   -  -  -
   863 245  604 107  376 930
   39 025  31 424  25 599
   361 511  223 620  188 978
   55 183  39 193  2 848
   111 947  69 151  31 544
   1 131 654  809 024  565 327
  1 378 1 159  964
  410 260  60
  252 173  100

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени