УниКредит Булбанк обратно


УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка с активи над 11 млрд. лева към края на юни 2011 г. Банката обслужва над един милион граждани и домакинства, частни клиенти, малки и средни предприятия, големи местни и международни компании и др.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Робърт Цадрацил

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


1964 г. - Булбанк е учредена като Българска външнотърговска банка (БВБ), със 100% държавно участие и седалище в София. Основният капитал на Банката бил в размер на 40 милиона лева, а предметът на дейност - международни търговски разплащания и финанси.

1993 г. - основана е Хеброс Банк чрез сливането на осем търговски банки в България.

1995 г. - основана е Банка Биохим при сливането на три от най-големите държавни банки в България.

2000 г.  - приватизацията на Булбанк приключва на 2 октомври с прехвърляне на акциите на Банковата консолидационна компания към UniCredito Italiano SpA и Allianz AG, които придобиват съответно 93% и 5% от основния капитал на Банката. По този начин Банката става член на УниКредит Груп.

2002 г. – завършва приватизацията на Банка Биохим, която става член на HVB Group.

2003 г. - HVB Bank Bulgaria става HVB Bank Biochim. Банка Хеброс се присъединява към групата през 2005.

2004 г.  - Булбанк чества своята 40-годишнина като най-голямата българска банка и безспорен лидер на пазара по размер на активи, нетна печалба и собствен капитал.

2005 г. - UniCredit Group обявява обединението с HVB Group.

2007 г. - на 27-ми април е обявено правното вливане на HVB Bank Biochim и Хеброс Банк в Булбанк. Новото име на обединената институция е УниКредит Булбанк.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   1 781 173  1 634 189  1 370 067  1 161 264
   176 634  214 893  320 991  281 835
   162 389  159 292  164 891  151 274
   632 905  636 074  654 772  498 382
   205 908  227 859  191 264  117 997
   208 150  209 379  227 902  210 941
   3 260 883  3 232 180  3 100 365  3 560 574
   3 278 415  3 185 815  2 922 562  2 767 975
   5 471 314  5 171 171  4 902 612 3 456 303
   1 574 778  1 425 488  1 339 927  889 516
   767 404  817 953  937 804  870 200
   11 275 640  11 518 854  11 014 859  9 065 733
   - 3 788 3 869  3 769
   - 250 260  245
   - 53 64  71
   - 5 332 7 571  3 160
   - 489 479  451
 • 2006 2005 2004
  625 783 607 394 578 633
  92 341 111 485  112 205
   -  -  -
  219 272 189 489 157 740
  48 323 29 834 24 295
  - -  -
  3 192 004 2 545 703 2 791 900
  6 419 6 149 5 711
  1 399 861 1 298 195 1 155 919
  431 669 240 113 108 032
  120 826 82 131 67 062
  4 209 525 3 407 232 3 601 298
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -
   -  -  -

Продукти

Награди 2011

Награди 2010


КлоновеПредстоящи форуми


Последни Добавени