Тексимбанк обратно


Тексимбанк е една от най-старите действащи частни банки в България учредена през 1992 от повече от 4000 акционера, със седалище в София.

Тексимбанк познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни индивидуализирани банкови услуги.

Нашата мисия е да бъдем съмишленици и партньори на частните предприемачи в България. Ние ценим и уважаваме тяхната смелост и креативност и сме готови да ги подкрепяме и заедно да вървим напред.

Бяхме, сме, ще бъдем!

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Апостол Апостолов

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


ЧПБ Тексим АД е основа на през 1992 г. като изцяло частна банка, обслужваща средния и дребния бизнес. Банката има над 4000 акционери, физически и юридически лица.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
 • 2010 2009 2008 2007
   19 981  19 777  17 598  17 499
   433  1 704  932  1 083
   2 075  1 691 1 892  1 563
   3 249  3 346  3 118  3 098
   2 381  1 270  1 135  1 175
   3 752  3 788  3 806  3 183
   15 453  8 872  8 685  15 844
   41 386  28 283  18 519  16 606
   29 469  24 933  24 483  21 187
   709  865  1 062  767
   1 867  1 961  2 250  1 601
   79 126  60 925  51 498  58 994
  - 127 142 137
  - 23 23 19
   - 1 1 1
 • 2006 2005 2004
   14 935  14 749  13 943
   697  928  357
   -  -  -
   3 340  2 809  2 460
   979  901  435
   -  -  -
   16 445  20 304  13 722
   2 000  2 280  927
   14 692  16 012  14 069
   647  369  330
   1 131  1 549  1 847
   45 331  46 931  38 060
  132 137  128
  19 20  17
  1 1  1

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени