Райфайзенбанк България обратно


Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994г. 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ).

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Херберт Степич

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) е един от водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тя води началото си от сливането на съществени части от бизнеса на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ) и Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ. Сделката беше юридически финализирана през месец октомври 2010 г. РБИ е собственост на РЦБ, която притежава 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   926 238  906 605  856 204  534 417
   48 479  55 722  147 051  106 007
   64 181  69 865  70 161  50 048
   470 943  502 232  513 539  328 008
   169 463  232 826  224 365  131 757
   160 720  172 592  165 252  113 038
   2 134 737  2 316 809  2 607 964  2 395 271
   1 981 379  1 994 879  1 838 240  1 238 535
   3 221 728  3 326 821  3 269 890  2 574 405
   462 246  470 343  332 779  210 160
   833 388  775 862  430 090  367 911
   6 562 135  6 641 105  6 880 189  5 979 390
 • 2006 2005 2004
   248 690  194 101  120 644
   79 020  53 640  30 974
   -  -  -
   208 685  136 067  73 269
   67 623  38 419  19 364
   -  -  -
   2 255 642  1 562 781  1 304 158
   542  -  -
   1 192 028  1 021 344  888 001
   102 211  80 340  25 509
   257 921  283 306  76 615
   3 906 235  2 806 953  2 005 632


Предстоящи форуми


Последни Добавени