Корпоративна Търговска Банка обратно


Банката е насочена към предоставянето на професионални нестандартизирани банкови услуги с висока добавена стойност. Нейно отличително предимство е индивидуалния подход към клиентите и осигуряването на комплексно банково обслужване. 

С малки изключения Корпоративна търговска банка не работи със структурирани продукти, а предлага на своите клиенти изключително индивидуални услуги, в съответствие с техните конкретни нужди и профил. Банката работи предимно с корпоративни клиенти, осигурява индивидуален подход към всеки клиент, прозрачност във взаимоотношенията, предлагане не на проста сума от банкови услуги, а цялостни финансови решения.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Цветан Василев

Председател на Надзорния Съвет

Управителен съвет


Кратка История


Корпоративна търговска банка АД е създадена през 1994 г. Към края на 2007 г. активите възлизат на 1 771 306 хил. лв., което я нарежда на 10-то място по пазарен дял на база активи с 3.00%.

Водещи принципи в работата на банката са качественото обслужване, социалната отговорност и създаване на добавена стойност за клиентите, акционерите, служителите и обществото.

Банката е насочена към предоставянето на професионални нестандартизирани банкови услуги с висока добавена стойност. Нейно отличително предимство е индивидуалния подход към клиентите и осигуряването на комплексно банково обслужване. 

С малки изключения Корпоративна търговска банка не работи със структурирани продукти, а предлага на своите клиенти изключително индивидуални услуги, в съответствие с техните конкретни нужди и профил. Банката работи предимно с корпоративни клиенти, осигурява индивидуален подход към всеки клиент, прозрачност във взаимоотношенията, предлагане не на проста сума от банкови услуги, а цялостни финансови решения.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   320 403  275 896  214 613  156 112
   82 429  67 216  44 829  25 823
   15 338  14 768  9 881  7 181
   175 118  147 104  115 632  81 066
   95 332  81 455  66 153  43 509
   31 430  28 429  26 984  20 975
   1 367 058  1 042 742  1 285 623  1 131 001
   893 425  623 526  585 205  456 291
   1 659 771  1 388 373  1 151 058  747 339
   6 677  6 711  5 805  4 655
   4 574  3 348  3 414  2 814
   2 699 427  2 035 862  2 105 879  1 772 123
 • 2006 2005 2004
   74 894  43 012   28 544
   7 773  5 361  5 298
   -  -
   43 778  27 100  21 746
   26 858  13 005  7 948
   -  -  -
   626 181  330 913  244 290
   258 034  122 380  62 664
   370 781  250 693  159 664
   2 960  958  1 195
   3 130  2 858  1 794
   1 005 555  523 860  359 498

Продукти

Награди 2011Предстоящи форуми


Последни Добавени