Иш Банк ГмбХ – Клон София обратно


İşbank GmbH е дъщерна банка в Германия на най-голямата частна банка в Турция - Ишбанк (Türkiye İş Bankası A.Ş).

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


Клонът на банката започва да развива дейност в страната ни от 1 юли 2011 г.

Ишбанк в Турция е най-голямата частна банка, която към края на септември 2010 г. управлява активи за 86.4 млрд. долара (124.8 млрд. турски лири), отчитайки ръст от 13.7% на годишна база. Чистата й печалба за деветте месеца е 1.646 млрд. долара (2.4 млрд. турски лири), става ясно от публикувани на сайта на банката основни финансови показатели за деветмесечието.

Кредитният й портфейл е 40.5 млрд. долара (58.5 млрд. турски лири) и отчита увеличение с 24%. Делът на необслужваните заеми от всички кредити е 4.6%. Депозитите са за 55.7 млрд. долара (80.4 млрд. турски лири) Към края на септември банката има 1135 клона в Турция.

Има 14 поделения в Европа чрез дъщерната си банка в Германия (11 в самата Германия и по един в Холандия, Франция и Швейцария) и представителен офис в Китай.

Към 31 декември 2009 г. 41.54% от турската банка са собственост на Isbank Members’ Supplementary Pension Fund, 28.09% се държат от Republican People’s Party  и 30.37% се търгуват свободно на борсата. Банката е листвана на борсите в Истанбул и в Лондон.

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени