Емпорики Банк България обратно


Емпорики Банк България е основана под името Българска Инвестиционна Банка през 1994 г. от Европейската банка за възстановяване и развитие и група български банки и други акционери. През 1998 г. Емпорики Банк Гърция придобива контролния пакет акции, а от 2003 г. е основен акционер със 100% собственост. През 2007 г. френската група Credit Agricole (Le Groupe Crédit Agricole) придобива контролния пакет акции на Емпорики Банк Гърция.
Емпорики Банк-България е универсална банка със следните основни бизнес линии:
- Банкиране на дребно;
- Корпоративно и инвестиционно банкиране и Проектно финансиране;
- Международно сътрудничество с дъщерните дружества на Credit Agricole

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Христос Кацанис

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


ГРУПАТА CRÉDIT AGRICOLE, ЛИДЕР В ЕВРОПА

  Номер 1 ритейл банка във Франция, Crédit Agricole е водещ финансов партньор на френската икономика и най-голямата ритейл банка в Европа (по приходи от банкиране на дребно).   Нашата амбиция: Да създадем европейски лидер в банкирането и застраховането, в съответствие с принципите на Глобалния договор на ООН.   Една от най-сигурните финансови структури:  

· Капитал от EUR 68,2 милиарда (данни към м.септември 2009)

  · No.1 в Европа по приходи от банкиране на дребно (данни към края на 2008)   · No.9 в света по Tier 1 капитал (Източник: The Banker,2009)  

· Водещ играч в Европа в потребителското финансиране

 

· Силно международно присъствие

· Повече от 160,000 служителя в над 70 държави

· 3 местни пазара: Франция, Италия, Гърция

· 58 милиона индивидуални клиента по света

· 11,850 офиса в повече от 20 държави

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 ПОС Терминали броя
16 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   59 270  47 485 39 021 23 062
   -7 393  -6 506 -3 674 -1 372
   2 714  2 171 1 722  1 500
   32 191  29 824 24 502  8 818
   10 370  14 091 12 565  2 893
   18 566  17 821 14 085 9 179
   118 029  95 546 91 642  57 830
   79 995  42 555  36 417  39 037
   348 942  361 136  342 476  179 424
   68 111  55 714  35 204  11 805
   24 169  24 545  22 026  5 136
   559 100  484 848  470 393  239 225
   - 316 275 184
   - 28 28 23
   - 29 11 2
   - 28 28 24
 • 2006 2005 2004
   24 286  25 692  23 700
   198  2 340  1 747
   -  -  -
   6 961  5 594  4 952
  1 868   1 368  1 497
   -  -  -
   63 890  47 626  20 610
   -  -  -
   84 368  67 925  70 758
   4 869  2 739  1 242
   3 747  471  63
   116 214  89 102  86 278
  137 78  66
  15 6  6
  1  1  -
  16  7  -

Награди 2011

Награди 2010Предстоящи форуми


Последни Добавени