Банка Пиреос България обратно


Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари, инвестиционно банкиране и лизинг. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

Анализи

Новини

Съвет на директорите


Кратка История


Банка Пиреос България е част от Финансова Група Пиреос и стъпва на българския пазар през 1993г., превръщайки се в една от 10-те най-големи и динамично развиващи се финансови институции в страната. Банка Пиреос е универсална търговска банка,  с дългогодишен международен опит и експертно ноу-хау, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, финансови пазари и инвестиционно банкиране. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори като управление и посредничество на недвижими имоти, застрахователно посредничество и лизинг. Тя разполага с клонова мрежа от 101 клона в цялата страна и към 30.09.2010г. притежава активи за над 2,1 милиарда евро.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 ПОС Терминали броя
16 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   563 628  519 575  472 367  384 405
   49 448  51 094  65 219  40 454
   21 985  25 384  34 289  20 854
   229 421  241 710  259 535  164 682
   99 908  107 067  134 308  68 677
   59 568  58 098  59 694  48 856
   523 863  562 683  666 114  640 928
   805 629  722 099  577 827  525 751
   2 554 414  2 158 254  2 297 695  1 948 954
   447 453  480 301  509 447  405 707
   162 227  176 671  192 534  132 208
   4 077 093  3 625 050  4 142 232  3 566 983
  940 947 1 050 932
  101 101 94 76
  415 258 351 177
  141 137 129 109
 • 2006 2005 2004
   103 140  60 978  -
   22 446  7 129  -
   -  -  -
   90 504  34 669  -
   39 896  17 492  -
   -  -  -
   627 845  401 975  -
   72 391  -  -
   791 694  234 382  -
   200 971  10 992  -
   60 943  49 002  -
   1 572 518  539 593  -
  781  690  -
  62 42  -
  229  225  -
  64  63  -

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени