Банка ДСК обратно

Банка ДСК

Обслужвайки над три милиона  клиенти, Банка ДСК достига на практика до всяко българско семейство. Разполагайки с най-голямата клонова мрежа в България, Банка ДСК има несравнима инфраструктура за предлагане на своите услуги, добре познава местния потенциал и осигурява високо ниво на обслужване чрез индивидуален подход и пълна гама от банкови продукти и услуги, изцяло съобразени с нуждите на малкия и среден бизнес в цялата страна.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Шандор Чани

Председател на НС

Управителен съвет


Кратка История


Банка ДСК е създадена през 1951 г. като  Държавна спестовна каса (ДСК) и единствена влогонабирателна и кредитна институция за населението. От януари 1999 г. е преобразувана в еднолично акционерно дружество с държавно имущество и фирма „Банка ДСК”. През 2002 г. 100% от акционерния капитал на Банка ДСК става собственост на Банкова консолидационна компания АД. Четири години по-късно, през октомври 2003 г., Банката е придобита след успешна приватизационна процедура от най-голямата финансова институция в Унгария – Банка ОТП.

Въпреки глобалната финансова криза, Банка ДСК запази дори през 2009 г.своето изключително силно присъствие на българския банков пазар. Лидер по доверие сред потребителите на банкови и финансови услуги в страната, тя се гордее с редица челни честа в класацията на банките. Банка ДСК е отново първенец на кредитния пазар както при потребителските, така и при жилищните заеми. Тя е първа и общо в кредитирането (на дребно и корпоративно) за деветмесечието на 2009 г. с пазарен дял 14,48%. Безспорен лидер в банкирането на дребно у нас,  Банка ДСК има към 30.09. 2009 г. ,също по официалните данни на БНБ,  най-висок, 19- процентов дял в депозитите на граждани. Нейният собствен капитал (акционерен и резерви) към края на септември т.г.надвишава 1. 35 млн. лева. Банка ДСК е и банката с най-добра оперативна ефективност в България, достигайки съотношение 34, 0 % разходи към приходи  от банковите операции.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
  1 541 065 1 408 869 1 229 959 970 797
  145 101 191 620 295 774 206 244
  112 881 112 461 137 869 135 922
  740 026 739 724 653 907 470 826
  243 865 268 476 240 364 151 508
  178 818 174 165 166 962 137 219
  1 097 171 1 111 901 1 059 647 1 301 834
  4 896 851 4 731 172 4 309 069 3 744 045
   1 938 684  1 906 794  2 103 733  1 667 069
   2 589 531  2 494 430  2 388 970  1 674 579
   2 907 462  2 919 270  2 944 524  2 512 396
   8 563 281  8 738 934  8 669 280  7 848 685
   - 3 745 3 666 3 599
   - 377 371 365
   - 908 917 917
   - 3 897 2 397 3 481
   - 845 789 850
 • 2006 2005 2004
  724 269 508 476 383 017
  219 719 144 390 88 404
  - - -
  388 441 345 335 249 302
  102 531 74 324 47 585
  - - -
  3 015 926 2 447 529 1 820 273
  971 677 877 235 801 583
   1 018 705  633 405 490 671
   1 009 895  595 633 380 399
   1 497 696  1 751 551 1 300 905
   6 060 414  4 468 423 3 255 277
  3 569 3 590  3 797
  357 348  333
  952 960  974
  1 727 1 208  462
  640 523  351

Награди 2011

Награди 2010

КлоновеПредстоящи форуми


Последни Добавени