БНП Париба С.А. - Клон София обратно


БНП Париба - Клон София е водеща търговска и инвестиционна банка.

Анализи

Новини

Управителен съвет


Кратка История


Банката обслужва големи и средни корпоративни клиенти, публични и финансови институции.

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
 • 2010 2009 2008 2007
   18 089  23 780  22 992  10 983
   2 702  5 356  13 970  12 327
   6 762  8 253  6 334  6 880
   13 170  19 403  33 331  28 206
   1 599 8 319   16 801  15 300
   14 321  13074  9 252  9 136
   250 719  308 295  543 265  345 084
   41 216  41 135  60 099  35 054
   226 032  258 719  314 276  195 137
   248  339  246  266
   266  215  168  158
   480 767  438 620  745 453  549 402
 • 2006 2005 2004
   54 835  51 747  50 093
   8 477  4 749  3 031
   -  -  -
   17 698  12 276  10 221
   7 426  3 474  1 991
   -  -  -
   258 707  212 067  136 820
   -  -  -
   102 492  150 090  158 922
   341  429  388
   210  220  243
   469 783  362 142  262 934

ПродуктиПредстоящи форуми


Последни Добавени