Издания обратно

Алманах на общините в България

Съдържа статистическа информация относно местоположението, исторически и природните дадености, местно управление, развитие на сектори от икономиката, население, образование, работна сила и др.; инфраструктура – настоящо състояние и планове за продължаване на изграждането й както и уникален, разработен от експерти Индекс на инвестиционните възможности на българските общини.Предстоящи форуми


Последни Добавени