Анализи обратно

5,255

Кредит Център: Годишен анализ на кредитния пазар за 2011

Годишен анализ на кредитния пазар за 2011 г.

Отминалата 2011 година бе белязана от ръст на повечето показатели на пазара на ипотечни кредити, сочи годишният доклад на консултантската компания КредитЦентър. С около 8% по-голям бе средният размер на изтеглените през годината заеми в сравнение с 2010 година. Това, според кредитните консултанти, се дължи от една страна на подобрените условия от страна на финансиращите институции през 2011 година, а от друга – на растящата смелост на клиентите. Според КредитЦентър през последните 12 месеца кандидатите за ипотечни кредити са започнали да търсят по-големи по площ жилища от по-висок клас.

Лихвите по ипотечните заеми през 2011 година бяха между 6.75% и 7.5% за кредитите, изтеглени в евро, докато при левовите заеми лихвените нива бяха между 7.5% и 8.5%. Това представляваше спад с около 1% спрямо 2010 година, отчитат от КредитЦентър.

"Изминалата 2011 година се отличи с видимо подобрение на пазарната ситуация. Всички сигнали през първите 9 месеца от годината сочеха безусловно възстановяване на пазара", коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър. "Слуховте за нестабилност в Европа и света през последното тримесечие обаче предопределиха ново задържане на активността на кредитирането в България. Все пак пазарът в страната остана досатъчно устойчив и генералното обобщение на тенденциите отново е оптимистично", допълни Тошев.

Очакванията на изпълнителния директор на КредитЦентър за предстоящата 2012 година са свързани със задържане на постигнатите условия по кредитите и запазване на обемите от 2011 година.

Самото начало на 2011 година започна изключително оптимистично, сочат данните на КредитЦентър. Тази тенденция продължи бавно, но сигурно, да характеризира сегмента на кредитите през цялата година. Още през януари от компанията отчетоха ръст както в запитванията за заеми, така и в дела на големите кредити. Политиката на банките през първия месец на изтеклата година бе насочена към стремеж за покриване на очакванията на потребителите, което автоматично доведе до по-висока активност на сделките.

Традиционно февруари се характеризираше с отминаване на празничната еуфория и с лек спад в повечето показатели на пазара на ипотечно кредитиране. Все пак това не бе свързано с трайни тенденции, а по-скоро със сезонните настроения на кредитополучателите. Предпочитанията бяха ориентирани към по-ниски заеми. Въпреки това нагласите на потребителите останаха позитивни, което очаквано се отрази на пазара през последвалите месеци.

Още през месец март търсенето на кредити значително се покачи. С над 14% повече бяха усвоените през първите три месеца на 2011 година заеми в сравнение със същия период за предходната 2010 година. Освен това през периода станахме свидетели на още една интересна тенденция - почти два пъти повече бяха хората, изтеглили кредити за над 80% от стойността на сделката. Все по-активни започнаха да стават домакинствата с доход между 2 000 и 3 000 лв, търсещи жилище на цена от 70 000 до 90 000 евро. През март кредитните консултанти отчетоха и друга тенденция – младите започнаха да стават все по-активни потребители на ипотечни кредити. Инфлацията пък започна да мотивира хората да се ориентират към сигурна инвестиция на парите си, за каквато традиционно се счита покупката на недвижим имот.

Април бе месецът, в който КредитЦентър отчете показатели на пазара на заеми, сходни с тези отпреди кризата. Лихвените нива и процентът на финансиране достигнаха стойности, равни на онези от средата на 2008 година. По-голямата сигурност, която търсеха клиентите, доведе до по-честото и по-разумно ползване на застрахователни продукти, които даваха допълнителна сигурност при покупката на жилище с кредит. Финансиращите институции демонстрираха активни признаци на засилваща се гъвкавост, а условията по отношение на жилищните кредити ставаха все по-изгодни за клиентите.

През месец май се появиха сериозно количество нови оферти с фиксирани лихви за определен период. Това очерта тенденцията на трайно позициониране на тези продукти на пазара на ипотечното кредитиране, сочат данните на КредитЦентър. На пазара се появиха и предложения с фиксирана лихва за 7 и 10 години, каквито нашият ипотечен пазар не бе виждал до този момент.

Юли ни направи свидетели на интересна съпоставка между първото и второто тримесечие на 2011 година. По данни на кредитните консултанти през втория отчетен период ръстът в отпуснатите кредити спрямо първите три месеца на годината бе в рамките на 18%. През анализирания месец се появиха кредити за по-големи по площ жилища, чиито купувачи разполагаха със стабилни доходи и можеха да си позволят външно финансиране в голям размер, достигащ до 80 – 85% от цената на имота, в случаите, в които имат чисто кредитно досие и добри перспективи за дългосрочна финансова стабилност. Тези клиенти бяха и една от основните движещи сили на пазара преди кризата и връщането им през юли бе добър знак. Според компанията юли е бил месецът, през който много българи са предпочели да ходят на огледи за покупка на апартаменти, вместо на море.

Осмият месец на годината ни направи свидетели на друга новост – покачи се броят на покупките на имоти без Акт 16. За такива имоти бяха 8% от жилищните кредити през август, като в предходните месеци този процент рядко надхвърляше 4%. Причината се криеше главно в по-ниските цени на тези имоти, както и във възможността купувачите сами да довършат апартаментите си спрямо собствените си изисквания. Липсата на Акт 16 не бе проблем за финансиращите институции. Купувачи на този тип жилища бяха предимно млади семейства с деца и хора във възрастовата група до 40 години.

Септември бе месецът от годината, който демонстрира, че пазарът вече се радва на стабилност и продължително спокойствие. Традиционният за есенния сезон ръст в броя на запитванията се очерта и през 2011 година. Условията за кредитиране станаха по-добри за надеждните клиенти с добра кредитна история. Случващото се през този период в Европа и по света, опасността от втора рецесия в някои от най-силните световни икономики, към този момент не оказа сериозно влияние на поведението на клиентите в България.

Нов вид реализъм обаче настъпи на пазара на ипотечни заеми през месец октомври. Стабилността, спокойствието и ръстът на пазара, характерни за цялото второ тримесечие на 2011-та година, постепенно отстъпиха на предпазливостта и реализма при клиентите, осъзнавайки, че кризата в Гърция и Италия могат да имат своето отражение върху бъдещите приходи на българските домакинства. Друга очертала се през периода тенденция бе склонността на клиентите да проучват внимателно политиката на финансиращите институции, за да са сигурни, че правят най-добрия за тях избор.

През ноември пазарът бе отражение на икономическата ситуация в Европа и света, отчетоха от КредитЦентър. Хората с по-ниски доходи решиха отново да направят известно отстъпление от пазара и да застанат в позиция на изчакване. Сигналите през месеца бяха разнопосочни, а хората, решили да сключат сделка до края на 2011, побързаха да я приключат в рамките на ноември. Най-активен остана пазарът в големите градове на страната, като това бе най-осезаемо в София, отчетоха още кредитните консултанти.

Пазарът на ипотечно кредитиране през 2011 година бе подвластен на позитивните тенденции, започнали още през 2010 година. Това пролича осезаемо в средния размер на изтеглените кредити за страната, който през изминалата година бе 36 773 евро, докато през 2010 г. беше значително по-малък – 33 740 евро. Това, според КредитЦентър, демонстрира активно растяща стабилност на пазара на кредити. Съотношението евро/лева бе в полза на европейската валута през цялата година – 96/4 за София и Варна и 91/9 в Пловдив и Бургас. Въпреки това част от очакванията за 2012 година предвиждат активизиране на сделките в лева.Предстоящи форуми


Последни Добавени