Анализи обратно

5,793

Годишен обзор на българския банков сектор

http://analysis.elana.net/upload/2011-May-BG-Bankov-Sector-BG.pdf

Въведение

Българската банкова система навлиза в изключително важен период на развитие. Равнището на лошите кредити постепенно ще започне да намалява през 2011 г., като една част от тях вече са отписани като загуби. Банките все още са предпазливи по отношение на новите кредити, защото осъзнават добре рисковете пред платежоспособността на клиентите си. В същото време равнището на депозитите нараства със значителни темпове. Очакваме банките да привличат все повече пари, благодарение на нарастването на депозитите на фирмите и въздържането на населението от капиталови разходи. Банките ще са принудени да променят политиката си по отношение на лихвите и на кредитите, за да запазят и да подобрят нормата си на печалба. Те няма да са способни да извършат допълнителни съкращения на разходи, без това да се отрази на основната им дейност.Предстоящи форуми


Последни Добавени