Търговска Банка Д обратно


Търговска Банка Д АД е търговска банка, притежаваща пълен банков лиценз за извършване на финансови и банкови операции в страната и в чужбина. Търговска Банка Д АД предоставя всички видове банкови и финансови услуги и се придържа към най-добрите международни практики. Основавайки се на опита и на познанията си за турския пазар, банката е специализирана при консултации и подкрепа на търговските операции по внос и износ между Турция и България.

Анализи

Новини

Надзорен съвет


Емел Гювен

Член на НС

Управителен съвет


Кратка История


“Търговска банка Д” АД (бивша „Демирбанк (България)” АД) е учредена през април 1999 г. През ноември 2006 г., чрез прехвърляне на акциите, Банката (“Д Банк”) стана част от икономическата група, собственост на г-н Фуат Гювен.

“Д Банк” следва, като водещи бизнес принципи, непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги и финансови продукти, съобразени с потребнoстите на клиента, гарантирайки коректност, конфиденциалност и защита на неговите интереси.

Търговска Банка Д АД издига в свои приоритети обслужването на клиентите, комфорта и конфиденциалността. Банката предлага широк спектър от продукти на физически лица и на компании, опериращи в различни икономически сектори. Банката се стреми да отговори на изискванията на бързо променящите се условия на финансовия пазар, като предлага бързи и спестяващи разходите решения по надежден и гъвкав начин.

 

Финансови Показатели

NПоказателМярка
1 Собствен капитал хил.лв.
2 Печалба преди данъци хил.лв.
3 Приходи от такси и комисионни хил.лв.
4 Приходи от лихви и дивиденти хил.лв.
5 Разходи за лихви хил.лв.
6 Административни разходи хил.лв.
7 Привлечени депозити от фирми хил.лв.
8 Привлечени депозити от граждани хил.лв.
9 Кредити за корпоративни клиенти хил.лв.
10 Ипотечни кредити за физически лица хил.лв.
11 Потребителски кредити за физически лица хил.лв.
12 Балансово число хил.лв.
13 Персонал човека
14 Банкови офиси броя
15 Изнесени работни места броя
16 ПОС Терминали броя
17 АТМ Банкомати броя
 • 2010 2009 2008 2007
   52 593  49 686  45 724  20 678
   3 126   5 331  5 793  1 294
   3 339  1 773  1 716  2 139
   24 437  21 839  18 904  11 880
   9 922  4 337  3 747  4 227
   13 421  10 685  7 305  5 394
   267 367  210 083  207 420  163 602
   109 567  36 263  33 105  15 361
   158 521  143 535  129 007  77 604
   3 333  2 476  2 083  846
   21 584  7 306  4 711  3 998
  479 452   346 006  295 069  223 194
  - 212 181 116
   - 23 15 9
   -  1  1  1
   - 20 20  10
   - 25  15  5
 • 2006 2005 2004
   19 729  19 207  18 441
   720  772  552
   -  -  -
   5 325  4 277  3 353
   1 482  930  589
   -  -  -
   173 521  57 887  19 379
   2 724  1 349  1 436
   35 809  34 275  26 370
   -  -  -
   1 520  1 062  1 143
   199 151  85 083  52 902
  86 83  88
  5 5  5
   -  -  -
   2  -  -
   -  -  -

Продукти

Награди 2011Предстоящи форуми


Последни Добавени